HYBRIDE
Sariaso 21
Sariaso 22

PRECOCE
CSM 63-E
Kapelga
Sarioso 11
Sariaso 15

INTERMEDIAIRE
ICSV1049
Flagnon
Grinkan
Sariaso 10
Sariaso 14
Sariaso 16
Sariaso 18
Sariaso 19
Sariaso 20
 

TARDIVE